Cây lọc nước nóng lạnh HC300RO

Cây lọc nước nóng lạnh HC300RO

Karofi

Hệ thống điện: 18 tháng; Block: 36 tháng

HC300RO

- Tích hợp hệ thống lọc RO 5 cấp
- Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ
- Làm lạnh bằng Block, BH tới 3 năm

9,060,000 8,100,000
Cập nhật sau
- Tích hợp hệ thống lọc RO 5 cấp
- Khóa vòi nóng an toàn với trẻ nhỏ
- Làm lạnh bằng Block, BH tới 3 năm
Cập nhật sau
Sản phẩm liên quan