Bộ lọc thô đầu nguồn –A1000_03

- Công suất: 1000 L/h theo công suất bơm hoặc độ cao của bồn
- Loại cột lọc: 3 cột composite Đấu nối tiếp chứa vật liệu xử lý bên trong
- Van vận hành: Van tay ba ngả, sục rửa thủ công
- Lắp đặt: Trước hoặc sau bồn chứa nước cả nhà
- Nguồn nước xứ lý: Nước máy, Nước giếng khoan, nhiễm sắt + tạp chất.
- Nước đầu ra: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt bộ y tế.
- Phù hợp cho: Hộ gia đình, nhà phố, liền kề
0

Bộ lọc thô đầu nguồn –A1000_02

- Công suất: 1000 L/h theo công suất bơm hoặc độ cao của bồn
- Loại cột lọc: 2 cột composite Đấu nối tiếp chứa vật liệu xử lý bên trong
- Van vận hành: Van tay ba ngả, sục rửa thủ công
- Lắp đặt: Trước hoặc sau bồn chứa nước cả nhà
- Nguồn nước xứ lý: Nước máy, Nước giếng khoan, nhiễm sắt + tạp chất.
- Nước đầu ra: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt bộ y tế.
- Phù hợp cho: Hộ gia đình, nhà phố, liền kề
0